Handelsbetingelser

Sådan handler du hos SCHOU
Vi får selvfølgelig ikke brug for dem, men her står alt det med småt

Forretningsbetingelser

Indholdsfortegnelse

Firmaoplysninger

SCHOU Marketing
v/ Steffen Pauli Schou

Solbakkevej 26
9230 Svenstrup

CVR: 40875689

Disse generelle betingelser er gældende ved alle indgåede aftaler, medmindre andet er specifikt aftalt ved aftalens indgåelse.

1. Priser

Alle priser på websitet og i andet materiale er eks. moms hvis ikke andet er anført. 

Der tillægges moms efter dansk lovgivning 25%.

Aftalte priser og tilbud er baseret på de oplysninger om opgaven, jeg har modtaget. 

Hvis opgavens omfang eller specifikationer ændrer sig, fakturerer jeg særskilt for det merarbejde, ændringen medfører.

2. Ophavsret til materiale

Det er dit ansvar som kunde at sikre behørig brugsret til tekst, billeder eller andet grafisk materiale som leveres til brug på f.eks. en hjemmeside.

Når du leverer tekst, billeder eller andet grafisk materiale, accepterer du at beskytte SCHOU Marketing mod eventuelle krav fra tredjepart.

3. Websites

3.1 Fakturering

Ved indgåelse af aftale om et website, fakturerer jeg 50% af det aftalte beløb. 

Først når denne faktura er betalt betragtes aftalen som endeligt indgået, og jeg går i gang med at arbejde.

Det resterende beløb faktureres ved overdragelse af websitet.

3.2 Overdragelse og ansvar

Når websitet er til begge parters tilfredshed, overdrages rettigheder og ansvar for vedligehold samt overholdelse af gældende lovkrav (se 7. Ansvar) til kunden.

SCHOU Marketing tilbyder servicepakker for websites, men det er kundens eget valg, om man ønsker at benytte sig af et sådant tilbud.

4. Betaling

4.1 Fakturering

Faktura fremsendes pr. e-mail. Betalingsfristen er 8 dage (med mindre andet er aftalt).

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på kr. 100,- eks. moms.

4.2 Kørsel

Kørsel faktureres med statens gældende takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på kr. 300,- eks. moms/time (med mindre andet er aftalt).

4.3 Timepris

Timepris uden forudgående aftale er. pr 2022 950,- eks. moms.

5.1 Betaling

Abonnementet betales forud hver den 1. i måneden.

Betales fakturaen ikke rettidigt, betragtes abonnementet som opsagt.

Ved aftalens ophør vil der ikke længere blive foretaget sikkerhedskopier/back-ups.

5.2 Inkluderet tid

Premium-pakken er inkluderet 30 minutter til support, ændringer eller tilføjelser på kundens website.

Eventuelle ubrugte minutter kan ikke overføres til næste måned. Kombineres servicepakken med et klippekort, vil SCHOU Marketing bruge af de inkluderede minutter først, med mindre andet er aftalt.

5.3 Kompatibilitetsproblemer og andre konflikter

Alle WordPress serviceaftaler inkluderer løbende opdatering af plugins, WordPress core og evt. temaer.

Opdages kompatibilitetsproblemer i funktionstesten i forbindelse med opdatering af tema, plugin eller WordPress på kundens hjemmeside, vil SCHOU Marketing søge at udbedre eller udskyde opdateringen. 

Premium: SCHOU Marketing vil forsøge at løse problemet ved brug af de 30 minutter inkluderet i serviceaftalen uden forudgående aftale.

Er de 30 minutter allerede brugt for den pågældende måned, kontakter SCHOU Marketing kunden mhp. en særskilt aftale.

Basic: SCHOU Marketing kontakter kunden mhp. en særskilt aftale for udbedring af fejlen.

5.4 I tilfælde af angreb/andre uforudsete fejl

Såfremt uheldet skulle være ude, og kundens website bliver udsat for et angreb og/eller andre fejl opstået uden indblanden fra hverken kunden selv eller SCHOU Marketing, vil SCHOU Marketing forsøge – men dog ikke forpligte sig til – at udbedre disse fejl.

Udbedringen af fejl forårsaget af kunden selv vil blive faktureret særskilt.

5.5 Begrænsninger

Overtager SCHOU Marketing service på et eksisterende website, der ikke er bygget af mig, gælder følgende begrænsninger:

Plugins: Antallet af installerede plugins øger risikoen for kompatibilitetsfejl og lange indlæsningstider. Derfor vil jeg altid søge at bruge så få plugins som muligt i enhver installation.

Har du flere end 15 aktive plugins, der skal holdes opdateret, medfører det en prisstigning i dit serviceabonnement på +200,- eks. moms/md.

Custom kode: Jeg kan ikke holdes ansvarlig for vedligehold af evt. custom php/css/html der er udført af tredjepart eller fejl, der opstår som følge af denne kode.

Kræver koden tilpasning, eller ønsker du at jeg finder en anden løsning, faktureres dette særskilt.

6. Klippekort

6.1 Anvendelse

Klippekort kan bruges til alle tjenester der tilbydes af SCHOU Marketing – herunder vedligehold, drift og support af hjemmeside, opgaver forbundet med markedsføring, tekstopgaver, grafiske opgaver samt sparring og møder.

6.2 Betaling

Klippekort betales forud. Bruges det sidste klip i forbindelse med en uafsluttet opgave vil SCHOU Marketing kontakte kunden mhp. afslutning af opgaven.

6.3 Gyldighed

Alle klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.

6.4 Refundering af ubrugte klip

Ubrugte eller udløbne klippekort refunderes ikke.

6.5 Forbrug af klip

Et klip svarer til 15 minutter. Tager en opgave 17 eller 27 minutter at udføre, faktureres 2 klip. Ved køb af et klippekort får kunden adgang til at monitorere tidsforbruget – enten gennem Google Sheets eller anden tredjepartstjeneste. 

Kunden kan til enhver tid få oplyst status/saldo på klippekortet via forespørgsel på e-mail.

6.6 Uden for normal arbejdstid (9-16)

Hvis det er nødvendigt for løsningen af en opgave, at arbejdstid henlægges uden for normal arbejdstid (9.00-16.00) på hverdage er taksten 150% (dvs. 1½ klip i stedet for 1). I weekender og på helligdage 200% (2 klip i stedet for 1).

Hvis arbejdet henlægges til disse tidsintervaller grundet personlig planlægning, skal kunden ikke betale tillæg.

7. Ansvar

7.1 Overdragelse

Når et website er afsluttet og overleveret til kunden, er det kundens ansvar at sørge for drift, vedligehold samt overholdelse af gældende lovkrav. SCHOU Marketing kan ikke drages til ansvar for problematikker, der opstår som følge af kundens håndtering af websitet.

Grundlæggende oplæring i brug og vedligehold af hjemmesiden kan tilkøbes.

7.2 Tab og skader

SCHOU Marketing kan ikke holdes ansvarlig for nogen former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab af data og tab af fortjeneste.

Kunden anbefales at tegne en WordPress Serviceaftale som blandt andet inkluderer daglige backups af alt data. SCHOU Marketing vil i dette tilfælde stille garanti for sikring af denne data til genskabelse.

7.3 Juridiske spørgsmål

SCHOU Marketing kan ikke drages til ansvar for rådgivning i forbindelse med juridiske anliggender – herunder eksempelvis anliggender angående personhenførbar data, cookies og privatlivspolitik i øvrigt.

Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske spørgsmål.

7.4 Annullering af kontrakt

Skulle det vise sig, at en opgave, som SCHOU Marketing har givet et tilbud på af forskellige årsager ikke kan udføres, forbeholder SCHOU Marketing sig retten til at annullere den pågældende aftale enten helt eller delvist og tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

Dette gælder dog ikke uforudsete omstændigheder som beskrevet under 7.5 Force Majeure.

7.5 Force Majeure

SCHOU Marketing kan ikke holdes til ansvar for forsinkelse eller mangler, som skyldes uforudsete forhold. Dette gælder blandt andet beskadigelse af arbejdsudstyr, brand, vandskader, naturkatastrofer, krig og lignende force majeure-situationer.

Skulle en opgave blive forsinket på grund af ovenstående, aftaler vi en ny leveringsdato ved første mulighed.

8. Referencer

SCHOU Marketing forbeholder sig retten til at benytte evt. udarbejdet materiale i markedsføringshenseende – herunder f.eks. at referere til materialet på SCHOU Marketings website – medmindre andet er specifikt aftalt.

9. Betingelser

SCHOU Marketing kan til enhver tid rette i de gældende betingelser. Du er dog altid omfattet af de gældende betingelser, da vi indgik en aftale.

Senest revideret: december 2021